Elisabet NORIN

Elisabet Norin Foto: Lani Noreke

Elisabet Norin är verksam som författare, skribent och lärare. Hon har bott större delen av sitt liv i Södra Vätterbygden men är sedan 2011 bosatt i älskade byn Bjärsjölagård, mitt i Skåne. Andra intressen – förutom läsande och skrivande – är mat, matlagning och odling.

År 2010 fick hon Jönköpings kommuns kulturstipendium om 25 000 kronor. Hennes motto för arbetet – oavsett vad hon gör – är: ”Bringing progress”.

Elisabet Norin har lång och bred erfarenhet av kreativt och litterärt skrivande och av vuxnas lärande. Under senare år har hon även arbetat med pedagogisk utveckling för folkbildningen, främst genom sitt skrivande. Elisabet jobbar även som lektör och redaktör för privatpersoner och förlag och har i decennier hållit skrivarkurser inom de flesta skolformer samt i egen regi.

I det egna skrivandet ägnar hon sig åt såväl journalistiska texter, faktatexter som skönlitterära texter.

E Norin på Isaberg

Ängeln från Gibea
(under psedonym Nora Eldh)
roman 2004  

Mamma minns du mig
roman 2009

Tre enkla regler - finns inte
- en romanskola 2011

SKÅNE - mat, möten, människor
2017