Arne lagar mat lh inkl musik

Lärarhandledning med vokalsånger för SVA-elever, nyanlända och analfabeter

  • Artnr: 10996

Beskrivning av artikel

Elevhäften separat. 

Klicka här för video om materialet på youtube.

Klicka här för ett smakprov ur lärarhandlednngen

Musik bygger en bro till språkinlärning.

Musik, sång, rytmiska röstinspelningar och ljudklipp skickas digitalt i samband med köp av lärarhandledningen.

Svenska språket har en mångfald av vokalljud som utgör en svårighet för andraspråksinlärare.
I ”Arne lagar mat - vokalsånger med svenskans långa vokaler som grund” används musik för att underlätta inlärningen. Bakgrunden till denna metod är författarens intresse för hur musik kan skapa en grogrund för ett växande språk, som leder från muntligt språk till skriftspråket.
Genom musiken väcks elevernas intresse och de får en upplevelse av gemenskap och känsloengagemang.
Ofta minns vi sångers ord för att de fastnar med hjälp av en melodi. Musik har
dessutom potential att höja vår motivation och aktivitet.
”Arne lagar mat” består av nio enkla vokalsånger, både som text och musik. Varje sång cirkulerar runt en lång vokal och utifrån visornas enkla lyrik leds eleverna vidare till fortsatt språkinlärning. Sångerna kan användas direkt i undervisningen med musikaliska inspelningar som stöd. Ett häfte med sångtexter och språkliga övningsuppgifter finns som arbetsmaterial för eleverna. Övningarna inriktar sig på stavning, ordkunskap, muntligt och skriftligt berättande i stigande svårighetsgrad. Lärarhandledningen har en riklig mängd metodiska exempel för undervisningen.


Elever som befinner sig på olika nivåer i sin kognitiva och allmänna läs - och skrivutveckling har nytta av läromedlet. Det är utprövat för nyanlända elever med kort eller ingen tidigare skolbakgrund samt inlärare med olika typer av läs- och skrivsvårigheter. Läromedlet riktar sig också till elever med större erfarenhet av skola och skriftliga aktiviteter I elevhäftena finns enkla såväl som mer avancerade övningar.


Författaren Hillevi Torell har mångårig erfarenhet av undervisning och mottagande av nyanlända.
Det musikaliska arrangemanget är utformat av musikern och musikproducenten Martin Svensson i samarbete med författaren. De båda är akademiska musikterapeuter utbildade på Kungliga Musikhögskolan.


Hillevi Torell är tillika legitimerad lärare, handledare samt legitimerad psykoterapeut
med särskild inriktning på barns, ungdomars och unga vuxnas lärande, utveckling och psykiska hälsa.

Se även

Tillagd i varukorgen