Fokus på rättstavning

Rättstavningsregler och övningar

  • Artnr: 9789188721266

Beskrivning av artikel

Klicka här för ett smakprov

Under flera år har rättstavningsregler och övningar ansetts som onödiga.
I och med datoriseringen i skolorna och de rättstavningsprogram som
följde, användes mycket tid till att lära sig använda dem. Vilket i sig
säkert var ett klokt beslut.


Men så kommer INTERNET. Plötsligt blir allt lättåtkomligt. För Alla? Nej,
men för alla som kan stava korrekt, ja. Felstavningar leder till träffar på
många sidor som inte är relevanta och som direkt siktar in sig på
felstavningar som en möjlighet för exempelvis marknadsföring.
Eleverna har under lång tid fått träna på kritiskt granskning av sidor och
innehåll. Detta måste naturligtvis fortsätta, men arbetet underlättas om
riskerna som felstavningar för med sig minimeras.


Exempel på arbetsgång:
A. Gemensam genomgång och diskussion om ett ljuds regler.
B. Färdighetsträning för eleverna t ex med hjälp av uppgifterna i häftet.
C. Gemensam uppföljning/diskussion av ljudets regler.
D. Diagnos/test
E. Repetition/reparation vid behov.
Den beskrivna arbetsgången är just ett exempel. Inget måste. En sak vill
jag emellertid avråda ifrån. Att använda materialet endast som individuell
träning.
För att främja bestående kunskaper måste materialet följas av
diskussion med andra (elever, lärare, klass). Däremot vid repetition
och/eller reparation kan materialet användas individuellt beroende på
just en enskild elevs svårigheter.
Vissa uppgifter kan tolkas som fylleriuppgifter om man hoppar över att
skriva hela meningar vilket instruktionen påbjuder.
Ett annat råd är att inte gå igenom alla kapitel i ett svep. Dela upp ljuden
på längre sikt och återvänd då och då till häftet som repetition.
Kapitlet särskrivning bör ägnas lite extra uppmärksamhet. Här påverkar
influenserna från engelska språket extra mycket.
Det finns gott om ”luft” på sidorna för egna anteckningar.

Författare     Ann-Britt Boman
Bindning Pärm
Förlag Isaberg förlag
Utg. land Sverige
Utg. år 2023
ISBN 978-91-88721-26-6
Språk Svenska
Format 210x297 mm

Se även

Tillagd i varukorgen