Handlingsplan för fsk/klass

Stöd vid mottagandet av nyanlända barn ...

  • Artnr: 15852

Beskrivning av artikel

Som stöd för personal i förskola, förskoleklass och fritidshem vid mottagande av nyanlända barn och arbetet med flerspråkiga barn som föds i Sverige.

Att börja i förskolan är en socialiseringsprocess. Det är lika mycket förskolan som ska anpassa sig till det nya barnet som att barnet ska anpassa sig till förskolan. Både föräldrar och barn ska lära känna och bli trygga med personal och rutiner.
I förskola, förskoleklass och på fritids integreras nyanlända barn i ordinarie grupper. De barn som anländer i tidig ålder ska under förskoletiden tillägna sig sådana kunskaper i svenska att det möjliggör skolstart i ordinarie klass.

Tillagd i varukorgen