Interimspråksutveckling pärm 2

  • Artnr: 15809

Beskrivning av artikel

Enligt nya läroplanen 2011. För elever som kommer under eller i den senare delen av skoltiden. Målet är att elev och vårdnadshavare ska kunna följa elevens utveckling i ämnet och att det tydligt ska framkomma vad målet är med undervisn

Elever som är födda i eller har kommit till Sverige i tidig ålder skall avända Mina kunskapsmål: Svenska som andraspråk - 1 (art.nr. 15808).

Mina kunskapsmål Svenska som andraspråk är utarbetade efter kursplanen Svenska som andraspråk. Målen är nedbrutna i mindre delmål och har till syfte att åskådliggöra delmålen på ett tydligt och konkret sätt för både elever och vårdnadshavare. Undervisningen ska planeras efter elevens kunskapsutveckling. 

Målet är att elev och vårdnadshavare ska kunna följa elevens utveckling i ämnet och att det tydligt ska framkomma vad målet är med undervisningen. Läraren ska gå igenom de olika nivåerna på ett tydligt sätt så att både elev och vårdnadshavare kan förstå progressionen och bedömningen i ämnet. Eleven ska veta vad som krävs för de olika betygsenheterna.

Uppföljning och utvärdering i ämnet görs minst en gång per termin eller oftare vid behov.

________________________________________________Anita Bergqvist har en bakgrund som mellanstadielärare, speciallärare och specialpedagog. Sedan fyra år tillbaka är hon rektor för modersmålsundervisning, studiehandledning och den internationella klassen i Tranemo kommun.

"Under mina verksamma år som speciallärare och specialpedagog har jag arbetat med elever med invandrarbakgrund. 

Jag upptäckte att flera vårdnadshavare och elever inte kände till de svenska kunskapsmålen och inte förstod vilka krav skolan ställde på eleven för de olika betygsenheterna. Därför utarbetade jag detta material för att underlätta diskussionen med elev och vårdnadshavare. Jag anser att det är viktigt att vårdnadshavare kan följa sitt barns utveckling och stötta skolan i detta arbete.

Anita BergqvistInnehållet i pärmen får kopieras och användas av lärare och elever på den skola som köper in materialet.Innehållsföteckning
Inledning
Arbetsbeskrivning
Interimspråkutveckling: Lyssna
Interimspråkutveckling: Tala
Interimspråkutveckling: Läsa
Interimspråkutveckling: Skriva
Interimspråkutveckling: Grammatik
Kursplaner - kunskapskrav
Lagar 
Övrigt

Produktfakta:

Författare

Anita Bergqvist

Bindning

A4 - pärm

Förlag

Isaberg

Utg. land

Sverige

Utg. år

2010

ISBN

978-91-7694-809-5

Språk

Svenska

Se även

Tillagd i varukorgen