Kartläggn. av nyanlända elever

  • Artnr: 15812

Beskrivning av artikel

Enligt nya läroplanen 2011. Målet är att eleverna så fort som möjligt ska komma in i det svenska skolsystemet och bemötas på ett respektfullt sätt med anpassade arbetsuppgifter.

De nyanlända elevernas skolgång ser olika ut. Vissa har gedigna skolerfarenheter, andra har aldrig fått möjlighet att gå i skolan eller har en splittrad skolgång.

Den svenska skolan kan kännas främmande och svår att förstå vilket ställer särskilda krav på skolans förmåga att på ett tydligt och respektfullt sätt förmedla vilka nationella mål som finns i den svenska skolan och hur man arbetar för att nå dessa mål. Det är viktigt att det individuella stöd och den undervisning eleven får planeras och utgår från elevens kunskaper och styrkor.

Syftet med kartläggningar är, att elevens tidigare kunskaper ska tas tillvara och att undervisningen ska anpassas efter elevens kunskapsutveckling. Under de första sex veckorna ska denna kartläggning göras av personalen i förberedelseklassen i samarbete med modersmålslärare eller tolk.

Målet är att eleverna så fort som möjligt ska komma in i det svenska skolsystemet och bemötas på ett respektfullt sätt med anpassade arbetsuppgifterna. För att eleven ska uppnå målen arbetar lärarna med material som leder fram till målen.

Uppföljning och utvärdering görs kontinuerligt av personalen och pärmen följer eleven under hela skoltiden tills eleven uppnår förstaspråksnivå. Allteftersom elevens kunskaper ökar läggs de övriga ämnena in.

Eleven följer alltid kursplanen Svenska som andraspråk under hela sin skoltid.

____________________________________________


Anita Bergqvist har en bakgrund som mellanstadielärare, speciallärare och specialpedagog. Sedan fyra år tillbaka är hon rektor för modersmålsundervisning, studiehandledning och den internationella klassen i Tranemo kommun.

"Under mina verksamma år som speciallärare och specialpedagog har jag arbetat med elever med invandrarbakgrund. 

Jag upptäckte att flera vårdnadshavare och elever inte kände till de svenska kunskapsmålen och inte förstod vilka krav skolan ställde på eleven för de olika betygsenheterna. Därför utarbetade jag detta material för att underlätta diskussionen med elev och vårdnadshavare. Jag anser att det är viktigt att vårdnadshavare kan följa sitt barns utveckling och stötta skolan i detta arbete.

Anita BergqvistInnehållet i pärmen får kopieras och användas av lärare och elever på den skola som köper in materialet.Innehållsföteckning
Inledning
Arbetsbeskrivning
Introduktionssamtal och uppföljningssamtal
Modersmål, F - år 4
Modersmål, år 5 - år 9
Matematik, år 1 - år 9
Engelska, år 1 - år 9
So, år 1 - år 9
No, år 1 - år 9

Produktfakta:

Författare

Anita Bergqvist

Bindning

A4 - pärm

Förlag

Isaberg

Utg. land

Svenska

Utg. år

2010

ISBN

978-91-7694-812-8

Språk

Svenska

Se även

Tillagd i varukorgen