Kring musiken 2, läsebok

Del 2 är avsedd för skolår 4-5

  • Artnr: 10673

Beskrivning av artikel

Kring Musiken knyter an till kursplanen i musik och intentionerna i Lgr11. Innehållet är indelat i kunskapsområden och följer en progression. Det centrala innehållet presenteras redan för de yngre eleverna men vidgas och fördjupas för de äldre. Genom progressionen tydliggörs även musikaliska samband, hur företeelser hänger ihop och påverkar varann i tid och rum. Läromedlet ger eleven kunskaper och förståelse för att kunna delta och vara aktiv i olika musikaliska sammanhang. Ju större kunskap desto större förmåga att reflektera över musik och kunna uttrycka sig själv och kommunicera med musik. Musikkunnandet utvecklas i en process, som leder fram mot den nivå, som slutligen skall bedömas i årskurs 9. Kring Musiken täcker upp för innehållet under två av läroplanens tre rubriker, Musikens verktyg samt Musikens sammanhang och funktioner. Kapitlet om noter och musikens symboler är avsett att utforskas och tränas i samverkan med praktisk musikutövning i form av sång och spel och digitala verktyg för musikskapande. Till samtliga fyra böcker hör ett arbetshäfte med praktiska övningar och uppgifter.


Kring musiken del 2 vänder sig till de något äldre eleverna. Kapitelrubrikerna från del 1 återkommer, men temat är Norden och nordisk musik. Vissa delar bygger vidare på den grund, som lades i del 1, de flesta kan dock läsas fristående. Eftersom boken vänder sig till något äldre elever har av naturliga skäl ett par huvudrubriker tillkommit. Ur innehållet: Kända nordiska kompositörer. Folkmusik ? vad är det ? Att sälja med musik ? musik i TV-reklam. Rock & pop ? en ny stil föds. Till materialet hör en CD med musikexempel.

Produktfakta:

Författare     Christina Israelsson
Bindning Inbunden
Förlag Isabergs förlag / Svensk Skolmusik AB
Utg. land Sverige
Utg. år 2003
ISBN 91 7694 673 8
Språk Svenska
Ant. sidor 192

Se även

Tillagd i varukorgen