Kring musiken 3, läsebok

Fr o m åk 6

  • Artnr: 10680

Beskrivning av artikel

Kring Musiken knyter an till kursplanen i musik och intentionerna i Lgr11. Innehållet är indelat i kunskapsområden och följer en progression. Det centrala innehållet presenteras redan för de yngre eleverna men vidgas och fördjupas för de äldre. Genom progressionen tydliggörs även musikaliska samband, hur företeelser hänger ihop och påverkar varann i tid och rum. Läromedlet ger eleven kunskaper och förståelse för att kunna delta och vara aktiv i olika musikaliska sammanhang. Ju större kunskap desto större förmåga att reflektera över musik och kunna uttrycka sig själv och kommunicera med musik. Musikkunnandet utvecklas i en process, som leder fram mot den nivå, som slutligen skall bedömas i årskurs 9. Kring Musiken täcker upp för innehållet under två av läroplanens tre rubriker, Musikens verktyg samt Musikens sammanhang och funktioner. Kapitlet om noter och musikens symboler är avsett att utforskas och tränas i samverkan med praktisk musikutövning i form av sång och spel och digitala verktyg för musikskapande. Till samtliga fyra böcker hör ett arbetshäfte med praktiska övningar och uppgifter.

Kring musiken del 3 fr o m årskurs 6. 1900-talets tonspråk är utgångspunkten, både det klassiska, det experimentella och det populärmusikaliska. Texterna beskriver bl.a. hur olika musikformer påverkat varandra i ett ömsesidigt utbyte genom medias framväxt. Rockmusikens historia skisseras i stora drag med tonvikt på stilar och trender, men här finns även återblickar på historiska epoker, som inte tagits upp i tidigare delar, samt presentationer av några nutida musikprofiler, som berikat vår visskatt. Ur innehållet: Rhytm & blues. Rock´n roll. Phil Spector. The Motown sound. Ackordens funktion. Bluestolvan. Att sätta ord till toner ? om hur man får ord att stämma med rytm, tonhöjd och betoning.

Produktfakta:

Författare     Christina Israelsson
Bindning Inb
Förlag Isabergs förlag / Svensk Skolmusik AB
Utg. land Sverige
Utg. år 2004
ISBN 91 7694 680 0
Språk Svenska
Ant. sidor 144

Se även

Tillagd i varukorgen