Mina mål grundsärskolan - ämnen

Uppdaterad enl nya läroplanen

  • Artnr: 15811

Beskrivning av artikel

Klicka här för ett smakprov

I grundsärskolan arbetar man för att ta tillvara på elevens kunskapsutveckling och lägga fokus på inlärningen. Eleven måste få utmaningar och personalen måste ha höga förväntningar eleven.


Mina Mål Grundsärskolan är uppdaterade enligt den nya kursplanen 2018.

Syftet med Mina mål är att eleven och vårdnadshavare ska kunna följa elevens kunskapsutveckling.

Målet är att tydliggöra målen konkret så att eleven och vårdnadshavare vet vad som krävs av eleven i varje delmål och att veta vad nästa delmål är.

Varje mål skall vara knutet till arbetsuppgifterna i undervisningen. Detta gör att eleven blir delaktig och får inflytande i sin inlärning. Arbetsuppgifterna blir meningsfulla och eleven vet varför han/hon arbetar med dessa uppgifter. 

Utvärdering och uppföljning sker kontinuerligt när eleven har uppnått sina delmål och nya delmål sätts upp.

I elevens Individuella utvecklingsplan läggs de nya delmålen in. De utvärderas minst en gång/termin.

Innehållet i pärmen får kopieras och användas av lärare och elever på den skola som köper in materialet.

Innehållsföteckning
Inledning
Arbetsbeskrivning
Social utveckling
Svenska
Svenska som andraspråk
Matematik
Engelska
So
No
Slöjd
Musik
Hemkunskap
Bild
Idrott och Hälsa
Teknik

Produktfakta:

Författare

Anita Bergqvist

Bindning

A4 - pärm

Förlag

Isaberg

Utg. land

Sverige

Utg. år

2010 (ny 2019)

ISBN

978-91-7694-811-5

Språk

Svenska

Se även