Mina kunskapsmål - Modersmål

MIna kunskapsmål - Modersmål, ny enligt läroplanen 2022

  • Artnr: 15810

Beskrivning av artikel

”Mina kunskapsmål Modersmål grundskola och anpassad grundskola” är utarbetade efter Läroplanen 2022 kursplanen för modersmål. Målen är nedbrutna i mindre delmål och har till syfte att åskådliggöra delmålen på ett tydligt och konkret sätt för både elever och vårdnadshavare. Undervisningen ska planeras utifrån elevens kunskapsutveckling.

 Målet är att elev och vårdnadshavare ska kunna följa elevens utveckling i ämnet och att det tydligt ska framkomma vad målet är med undervisningen. Eleven ska veta vad som krävs för de olika kunskapskraven A-F.

 Ex. Modersmål grundskolan/anpassad grundskola

 

Delmålen är markerade med färgcirklar åk 1-3       åk 4-6        åk 7-9      .

 

Varje kunskapsmål skall vara knutet till arbetsuppgifterna i undervisningen. Detta gör att eleven blir delaktig och får inflytande i sin inlärning. Arbetsuppgifterna blir meningsfulla och eleven vet varför han/hon arbetar med dessa uppgifter.

 

Materialet är utmärkt att använda som underlag inför utvecklingssamtal med vårdnadshavare och elev. Det främjar en diskussion av elevens kunskapsutveckling mot målen. Motivationen hos eleven ökar när framstegen tydligt syns. Det blir enkelt att komma överens om nästa delmål i den individuella utvecklingsplanen.

 

Uppföljning och utvärdering i ämnet görs minst en gång per termin eller oftare vid behov.

Produktfakta:

Författare

Anita Bergqvist

Bindning

A4 - pärm

Förlag

Isaberg

Utg. land

Sverige

Utg. år

2022

ISBN

978-91-7694-810-1

Språk

Svenska

Se även

Tillagd i varukorgen