Svenska som andraspråk pärm 1

  • Artnr: 15808

Beskrivning av artikel

Enligt nya läroplanen 2011. För elever som är födda i eller har kommit till Sverige i tidig ålder. Målet är att elev och vårdnadshavare ska kunna följa elevens utveckling i ämnet och att det tydligt ska framkomma vad målet är med undervisningen.

Elever som kommer under eller i den senare delen av skoltiden skall använda Mina kunskapsmål. Interimspråksutveckling. Svenska som andraspråk för nyanlända elever (art.nr. 15809).

Mina kunskapsmål Svenska som andraspråk är utarbetade efter kursplanen Svenska som andraspråk. Målen är nedbrutna i mindre delmål och har till syfte att åskådliggöra delmålen på ett tydligt och konkret sätt för både elever och vårdnadshavare. Undervisningen ska planeras efter elevens kunskapsutveckling. 

Målet är att elev och vårdnadshavare ska kunna följa elevens utveckling i ämnet och att det tydligt ska framkomma vad målet är med undervisningen. Läraren ska gå igenom de olika nivåerna på ett tydligt sätt så att både elev och vårdnadshavare kan förstå bedömningen i ämnet. Eleven ska veta vad som krävs för de olika betygsenheterna.

Uppföljning och utvärdering i ämnet görs minst en gång per termin eller oftare vid behov.

_____________________________________________

Anita Bergqvist har en bakgrund som mellanstadielärare, speciallärare och specialpedagog. Sedan fyra år tillbaka är hon rektor för modersmålsundervisning, studiehandledning och den internationella klassen i Tranemo kommun.

"Under mina verksamma år som speciallärare och specialpedagog har jag arbetat med elever med invandrarbakgrund. 

Jag upptäckte att flera vårdnadshavare och elever inte kände till de svenska kunskapsmålen och inte förstod vilka krav skolan ställde på eleven för de olika betygsenheterna. Därför utarbetade jag detta material för att underlätta diskussionen med elev och vårdnadshavare. Jag anser att det är viktigt att vårdnadshavare kan följa sitt barns utveckling och stötta skolan i detta arbete.

Anita BergqvistInnehållet i pärmen får kopieras och användas av lärare och elever på den skola som köper in materialet.Innehållsförteckning
Inledning
Arbetsbeskrivning
Svenska som andraspråk
Kunskapskrav
Kursplanen: Svenska som andraspråk
Lagar och förordningar som styr Svenska som andraspråk

Produktfakta:

Författare

Anita Bergqvist

Bindning

A4 - pärm

 

Förlag

Isaberg

 

Utg. land

Sverige

 

Utg. år

2010

 

ISBN

978-91-7694-808-8

 

Språk

Svenska

 

 

Se även

Tillagd i varukorgen