Lisa MEDIN

Lisa Medin

Lisa Medin

är lärare med utbildning inom bland annat musik, specialpedagogik, matematik och didaktisk handledning.

 Hon arbetar sedan många år som förstelärare i den anpassade grundskolan i Lund med ett specialuppdrag kring lärmiljöer, men har även erfarenhet av att undervisa i grundskolan & kulturskolan samt att handleda pedagoger.

 Lisa är aktiv föreläsare och läromedelsförfattare.

 I sitt arbete med barn i olika åldrar och sammanhang har hon samlat erfarenheter och idéer till sina läromedel som alla är väl beprövade och förankrade i verkligheten.

 ”Alla människor kan utvecklas, det gäller bara att hitta de nycklar som skapar lust att lära. Som lärare har jag rollen att likt en detektiv hitta nycklarna, slipa om dem och fila och fila tills de passar varje individ.  Lyckan är stor när man lyckas låsa upp en eller kanske flera dörrar mot lärandets lust.”

 För mer info se:

Facebook: Lisa Medin Musimera

 Instagram: lisamedinmusimera

 Läs mer om Lisa på www.musimera.se

Tillagd i varukorgen