Lisa MEDIN

Alla människor kan utvecklas, det gäller bara att hitta nycklar som skapar lust att lära. Dessa är unika för varje människa och i mitt arbete som speciallärare i grundsärskolan har jag rollen att likt en detektiv hitta nycklarna, slipa om dem och fila och fila tills de passar varje individ.  Lyckan är stor när man lyckas låsa upp en eller kanske flera dörrar mot lärandets lust.

I detta syfte tillverkar jag ständig nytt material utifrån mina elever.

Många gånger har jag letat efter och önskat att det fanns fler böcker med tydliga bilder, lagom mycket text, relevanta ämnen och personer som mina elever kan relatera till. Jag är dessutom övertygad om att många andra, som inte går i grundsärskolan, också skulle ha nytta av detta. Därför föddes idén till Malte. Med hjälp av Anna Medins fina bilder tog han form, och i januari 2017 kommer andra delen "Malte väljer kläder".

Jag älskar musik och under alla år som pedagog har jag upplevt musikens styrka som redskap i undervisningen.  I det syftet har det efter hand vuxit fram ett ganska stort antal sånger med fokus på att träna förmågor, eller inhämta kunskaper, av olika slag.  Nu har jag samlat 16 av mina sånger i ett musikläromedel, Man kan sjunga på många olika sätt”, med förhoppningen att inspirera många fler att använda sig av musiken som pedagogiskt redskap.

 

 Lisa Medin är lärare med utbildning inom bland annat musik och specialpedagogik. Under mångårigt arbete med barn i olika åldrar och sammanhang har hon samlat erfarenheter och idéer till sina alster.

 Sedan 2003 är hon verksam i Särskolans Kulturklass i Lund, en klass inom grundsärskolans tidigare år, med inriktning träningsskola, där bland annat musik, bild och drama är aktiva verktyg för att nå kursplanens kunskapsmål inom alla ämnesområden. 

Läs mer om Lisa på www.musimera.se