Fokus på läsavkodning

Långsiktig och målmedveten träning av avkodningsförmågan

  • Artnr: 9789185089949

Beskrivning av artikel

Klicka här för ett smakprov

Man kan inte bota dyslexi med träning, men man kan lindra effekterna avsevärt. Detta är forskarna överens om. Martin Ingvar, professor i neurofysiologi och tidigare ordförande i Svenska dyslexistiftelsen, menar att man genom regelbunden och koncentrerad träning av grundfunktionerna i språket, når en högre nivå av automatisering vilket krävs för att uppnå god läsförståelse.

Ulrika Wolff, professor vid Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Göteborgs universitet är en av många forskare som poängterar vikten av fonologisk medvetenhet för att undvika, eller lindra effekten av lässvårigheter. Hon har nyligen avslutat den svenska RAFT-studien.

Flera internationella studier har också visat att daglig intensiv träning under en begränsad period ger ett bättre resultat för elever med läs-och skrivsvårigheter än utspridd stödundervisning. Eleverna fick också skriva diagram över sin tidsåtgång och antal gjorda fel.

Det var motiverande för eleverna att omedelbart se sina resultat i takt med att tid och felmarkörer minskade.

 Fokus på avkodning innebär en långsiktig och målmedveten träning av avkodningsförmågan, så att eleverna lättare uppnår automaticitet. Det vänder sig i första hand till elever som läser långsamt och/eller lite hackigt.

Programmaterialet är enkelt, har en tydlig struktur och är helt befriat från upplevelseläsning. 

Materialet innehåller de flesta svårigheter som kan förekomma.T ex konsonantkombinationer, flerstaviga ord, ord med vokaler intill varandra (bibliotek),förstavelser och ändelser.

Träning sker i interaktion mellan lärare och elev, där läraren ansvarar för att tempot hålls uppe.

Dokumenten har olika färg. Alla dokument i en färg innehåller ord av ungefär samma svårighetsgrad. Byte av färg betyder således att en ny nivå i läsprocessen inleds.

Träningen genomförs i korta arbetspass om 10-15 min minst 2 ggr/vecka. Helst oftare! Hur många dokument som hålls öppna vid varje tillfälle, beror på elevens förmåga.

Elevens framsteg kan enkelt och klart läsas ut i den minskade tidsåtgången ju fler gånger ett dokument har bearbetats.

Man ska absolut inte lämna ett dokument innan man kommit ner till en tidsmässigt acceptabel nivå. Även senare återvänder man till tidigare dokument för repetition.

Författare: Ann-Britt Boman
Pärm
Förlag Isaberg förlag
Utg. land Sverige
Utg. år 2022
ISBN 978-91-85089-94-9
Språk Svenska

Se även

Tillagd i varukorgen