Kring musiken 1, läsebok

Kring musiken del 1 (skolår F-3)

  • Artnr: 10649

Beskrivning av artikel

Musikläromedel i fyra delar, som bygger upp elevernas musikkunnande från grunden ger eleverna de kunskaper i musik som läroplanen föreskriver.

Kring Musiken knyter an till kursplanen i musik och intentionerna i Lgr11. Innehållet är indelat i kunskapsområden och följer en progression. Det centrala innehållet presenteras redan för de yngre eleverna men vidgas och fördjupas för de äldre. Genom progressionen tydliggörs även musikaliska samband, hur företeelser hänger ihop och påverkar varann i tid och rum. Läromedlet ger eleven kunskaper och förståelse för att kunna delta och vara aktiv i olika musikaliska sammanhang. Ju större kunskap desto större förmåga att reflektera över musik och kunna uttrycka sig själv och kommunicera med musik. Musikkunnandet utvecklas i en process, som leder fram mot den nivå, som slutligen skall bedömas i årskurs 9. Kring Musiken täcker upp för innehållet under två av läroplanens tre rubriker, Musikens verktyg samt Musikens sammanhang och funktioner. Kapitlet om noter och musikens symboler är avsett att utforskas och tränas i samverkan med praktisk musikutövning i form av sång och spel och digitala verktyg för musikskapande. Till samtliga fyra böcker hör ett arbetshäfte med praktiska övningar och uppgifter.

Kring musiken del 1 
vänder sig till de yngsta läsarna (skolår F-3) och är skriven på ett enkelt språk. Det består av en lärobok med ett antal artiklar, vilka representerar olika infallsvinklar på musik, en CD med musikexempel i anslutning till texterna i läroboken samt en arbetsbok. Lärobokens texter är skrivna på ett enkelt språk och tillgängliga för läsare redan i åk 1. Arbetsboken omfattar övningar, som kan utföras även av elever, som ännu inte lärt sig läsa.
Ur innehållet: Det finns musik överallt. Olika sorters musik. Alice Tegnér, Lennart Hellsing och Georg Riedel. Ljud är luft som rör sig. Fiolfamiljen. Musiksagor att fantisera till.

Författare      Christina Israelsson
Bindning Inbunden
Förlag Svensk Skolmusik AB / Isaberg förlag
Utg. land Sverige
Utg. år 2002
ISBN 91 7694 649 5
Språk Svenska
Ant. sidor 166

Se även

Tillagd i varukorgen