Mina mål anpassad grundskola - ämnesområden

Uppdaterad enl nya läroplanen 2022

  • Artnr: 15889

Beskrivning av artikel

Klicka här för ett smakprov

Mina Mål Anpassad grundskola, ämnesområden utgår från den nya kursplanen 2022.

Syftet med Mina mål är att eleven och vårdnadshavare ska kunna följa elevens kunskapsutveckling under elevens grundskoletid.

Målet är att tydliggöra målen konkret så att eleven och vårdnadshavare vet vad som krävs av eleven i varje delmål. Delmålen utgår från elevens förutsättningar.
Varje mål skall vara knutet till arbetsuppgifterna i undervisningen. Detta gör att eleven blir delaktig och får inflytande i sin inlärning. Arbetsuppgifterna blir meningsfulla och eleven vet varför han/hon arbetar med dessa uppgifter. 
Utvärdering och uppföljning sker kontinuerligt när eleven har uppnått sina delmål och nya delmål sätts upp.

I elevens Individuella utvecklingsplan läggs de nya delmålen in. De utvärderas minst en gång/termin.

Innehållet i pärmen får kopieras och användas av lärare och elever på den skola som köper in materialet.

Innehållsförteckning
Inledning
Arbetsbeskrivning
Estetisk verksamhet
Kommunikation
Motorik
Vardagsaktivitet
Verklighetsuppfattning
Social utveckling

Produktfakta:

Författare

Anita Bergkvist

Bindning

Pärm

Förlag

Isaberg

Utg. land

Sverige

Utg. år

2022

ISBN

9789176948897

Språk

Svenska

Se även

Tillagd i varukorgen