Skogsnäringens expansion från 1850-1900

Påverkan på och av det svenska samhället från bondesamhälle till industrination

  • Artnr: 9789198853131

Beskrivning av artikel

Under 1800-talets andra hälft blev skogsnäringen Sveriges viktigaste
exportnäring. Vår ambition är att visa hur olika ekonomiska, politiska
och administrativa drivkrafter samt tekniska genombrott och innovationer
haft en avgörande betydelse när det industriella genombrottet kom. Därigenom utvecklades skogsnäringen till den viktigaste inkomstkällan för svensk ekonomi och för hela Sveriges framåtskridande. Detta uppsving ledde till att skogsprodukterna vid sekelskiftet 1800/1900 stod för 50 % av Sveriges hela varuexport.

Vi som har skrivit boken har arbetat inom Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) i drygt 35 år, främst med skogsskötselforskning. Under 2023 har vi även varit medförfattare till boken ”Skogliga försöksparker och fältförsök – Hundra års historik om SLU:s skogliga fältverksamhet och en utblick i världen”.

Christer Karlsson, jägmästare och skoglig doktor, var chef för Siljansfors försökspark (SLU) åren 1988–2019 och för Jädraås försökspark (SLU) 2000–2019. Han var ledamot i styrelsen för Siljansfors skogsmuseum under åren 1988–2022.

Erik Valinger, jägmästare och skoglig doktor, är professor emeritus i skogsskötsel och har arbetat inom SLU i Umeå sedan 1983. Han var vetenskaplig rådgivare till Siljansfors försökspark 2007–2018, och ledamot i styrelsen för Skogshistoriska Sällskapet 2008–2020.

Författare     Christer Karlsson & Erik Valinger
Bindning Inbunden
Förlag Isaberg förlag
Utg. land Sverige
Utg. år 2023
ISBN 978-91-98853-13-1
Språk Svenska
Format 170x240 mm
Sidor 196
Tillagd i varukorgen