Utveckla språket med musik, del 2, inkl cd

Uppföljaren till del 1, denna inkl. cd med sångerna till båda böckerna

  • Artnr: 10931

Beskrivning av artikel

Språk och musik är två ljudsystem som har många gemensamma parametrar: klang, betoning, puls, rytm, tempo, nyanser, tonhöjd och melodi.

Utveckla språket med musik beskriver hur musik och rytmik kan användas som verktyg i läs- och skrivundervisningen. Med musikens hjälp kan man förutom att underlätta inlärningen även förebygga läs- och skrivsvårigheter.

I den första boken beskrivs de teoretiska sambanden mellan musik och språk samt barns musikaliska och skriftspråkliga utveckling med utgångspunkt från aktuell forskning. Här finns även ett antal övningar som knyter ihop de musikaliska och språkliga sambanden.

Den här boken bygger vidare på den första - här finns ännu fler sånger att använda i undervisningen. Totalt finns här sexton sånger - några nyskrivna, några afrikanska och några mer välkända. Till var och en av sångerna finns förslag på övningar och aktiviteter som tränar olika förmågor – både språkliga och musikaliska. Boken innehåller också en cd med samtliga låtar inspelade, både de som finns i denna boken och de ifrån del 1.

Utveckla språket med musik vänder sig till grundlärare, förskollärare, lärare i förskoleklass och musiklärare – verksamma såväl som studerande. Även lärare i särskolan, specialpedagoger samt lärare i svenska som andraspråk kan ha god behållning av materialet.

Se även

Tillagd i varukorgen