Köpvillkor

Orderavgifter och expeditionsavgifter
Order- och expeditionsavgifter uttages ej.

Frakter
Frakten betalas av köparen. Frakt för ev restnoterade titlar debiteras vid första leveranstillfället (Att frakt debiteras också vid restleveranser beror bl a på att läromedel ofta är tillgängliga för beställning långt före utgivningsdagen). Angivna fraktpriser gäller endast inom Sverige.

Plats för gods avlämnande
Godset skall i köprättsligt hänseende avses som lämnat till köparen, då självständig transportör mottagit varorna. Avlämnandeplatsen är m a o normalt säljarens lager.

Betalningsvillkor
30 dagar netto från fakturadatum. Om betalning inte erlägges inom föreskriven tid är förlaget berättigat att debitera dröjsmålsränta efter en räntesats, som är anpassad till det aktuella ränteläget.

Skador och felaktiga leveranser
Levererade varor skall omedelbart efter mottagandet kontrolleras. Vid transportskada är mottagaren skyldig att senast inom sju arbetsdagar göra anmälan därom till transportbolaget. Om kolli saknas skall detta anges på fraktsedeln före kvittering.
Om leverans är felaktig på annat sätt än genom transportskada skall anmälan därom göras senast inom trettio dagar till Svensk Skolmusik/Isaberg Förlag. Eventuellt återsändande får endast ske efter godkännande från Svensk Skolmusik som även skall ge besked om hur återsändandet skall ske.

Returer
Varor som felbeställts eller av annan orsak önskas återsändas kan, efter kontakt med Isaberg Förlag, få returneras.
Returnerade varor krediteras med ett avdrag av 20% på det debiterade priset. Returfrakten betalas av köparen.
På kassetter, ljudband, CD och videokassetter föreligger ingen returrätt.

Defekta exemplar
Defekta exemplar skall - efter kontakt med förlaget - returneras inom sex månader från leverans och ersätts med felfria exemplar.